Tęcza - ilustrowane pismo tygodniowe

Tęcza, zeszyt 40, 6 październik 1928
Polskie zabytki historyczne na rubieżach wschodnich - Ołyka - Adam opisuje miasto o nazwie Ołyka, leżące u zbiegu Miłowiczki i Putyłówki - lewych dopływów Horynia, jako przykład miejscowości, gdzie dobrze zachowały się zabytki świadczące o dawnej świetności ziem kresowych. Adam przedstawia bogatą historię zamku ołyckiego zbudowanego w 1564 przez Mikołaja Czarnego ks. Radziwiłła. W drugiej części artykułu bardzo pozytywnie wyraża się o ówczesnym burmistrzu miasta, panu Adamie Ostaszewskim, dzięki któremu miasto zostało odbudowane w tak trudnych warunkach ekonomicznych.

Tęcza, zeszyt 4, 26 styczeń 1929
Znasz-li ten kraj ?... Podkamień koło Brodów - poznajemy historię miejscowości Podkamień, gdzie początkowo, 700 lat temu, został założony kościół przez braci Dominikanów na Górze Różańcowej. W okresie najazdów tatarskich w latach 1243-1247 wszyscy bracia zostali wymordowani, w skutek czego klasztor opustoszał na 200 lat, kiedy to Dominikanie znowu powrócili do tego miejsca. Sprowadził ich tam ponownie Piotr z Zabokruków Cebrowski, budując tam jednocześnie zamek i osadę. Klasztor, i znajdujący się w nim obraz Maryi Panny, był celem tysięcy pielgrzymów. W 1519 klasztor został zniszczony przez tatarów, i po licznych perypetiach zaczęto odbudowę w 1612 roku. Budowę wsparł finansowo sal Jan III Sobieski, który chciał z tego miejsca uczynić drugą Częstochowę. Od tej pory kościół był stale rozbudowywany i upiększany.


1 2

Powrót do artykułów Adama

Powrót do działu Publikacje