Dariusz Baliszewski, Andrzej Krzysztof Kunert - Ilustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej 1944-1956 PWN Warszawa 1999 - powołanie na dwa artykuły Adama: Gazeta Robotnicza nr 6 z 5.IV.1945, oraz nr 22 z 22.IV.1945.

Anna Maria Jackowska - Adam Czekalski, zapomniany korespondent "Narodowca" (1947-1948) oraz (1956-1957) - referat na konferencji naukowej "W świecie niezłomnych, oportunistów i kolaborantów. Postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji 1945-1989" - Bydgoszcz, 7-9 listopada 2011 (informacja na stronach IPN, program w pdf-ie).

Krzysztof Tarka - Niepoprawny recydywista, wSieci Historii, nr 4/2013, str. 44-46 - artykuł dotyczący współpracy Adama z Narodowcem.

Anna Maria Jackowska - Powojenne losy Adama Czekalskiego, korespondenta "Narodowca" (1945-1959). Szkic do biografii, w Nie tylko niezłomni i kolaboranci... Postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji 1945-1989, IPN Warszawa 2014, str. 39-83

Krzysztof Tarka - Niepoprawny recydywista, w Na emigracji i w kraju, wydawnictwo LTW, Łomianki 2015, str. 109-138

Krzysztof Tarka - Niepoprawny recydywista. Krajowy korespondent "Narodowca" Adam Czekalski, w Archiwum Emigracji Studia - Szkice - Dokumenty, Toruń, rok 2013, Zeszyt 1(18), str. 95-115, Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Mikołaja Kopenika, Toruń 2013


1 2

Powrót do działu Publikacje