Publikacje, gdzie wspomniany jest Adam Czekalski:

Czesław Lechicki - Przewodnik po beletrystyce, Nakładem Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej, Poznań 1935 - krótka notka o Adamie na str. 226

Łódź w ilustracji, 30 maja 1937, nr 22 - zdjęcie Adama na str. 2 (str. 190 w zbiorze bibliotecznym)

M. Andrea, S.S.N.D - America in the Polish Novel, Polish American Studies, Vol. 3, No. 1/2 (Jan. - Jun., 1946), pp. 13-20 - autorka, w swoim artykule dotyczącym obecności emigracji w polskiej literaturze, wspomina powieść Adama pt. Rekordy.

Zbigniew Głowacki - Z lat 1945-1955 - szkic o sytuacji na Pomorzu Zachodnim, Koszalin 1971

Marian Orzechowski - Wojciech Korfanty biografia polityczna, Ossolineum 1975 - na stronach 6 i 15 tekst odnosi się do artykułu Adama pt. Wielkość prawdziwa, opublikowanego w periodyku Polonia, 23 sierpnia 1939. Jego nazwisko również w indeksie.

Materiały do księgi życiorysów ludzi kultury literackiej Zagłębia Dąbrowskiego, część trzecia pod redakcją Adama W. Jarosz, Instytut Bibliotekoznawstwa w Katowicach, Pracownia do badań nad życiem literackim Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, Katowice 1994 - publikacja zawiera obszerną biografię Adama autorstwa Zdzisława Gębołysia.

Grzegorz Strauchold - Polska ludność rodzima ziem zachodnich i północnych. Opinie nie tylko publiczne lat 1944-1948 Rozprawy i materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie nr 151, Olsztyn 1995 - na str. 158 odnośnik 63 w tekście odwołuje się m. in. do tekstu Adama Za frontem szły kanalie. Wielkie łowy na szabrowników na Opolszczyźnie opublikowany w Robotniku w numerze 58 z 27 lutego 1946 roku.


1 2

Powrót do działu Publikacje