Tytuł: Sanacyjny dziennikarz przed sądem za szkalowanie Polski Ludowej w faszystowskim piśmie emigracyjnym
Publikacja: Express Wieczorny nr 115 (1036), Warszawa 27 kwietnia 1949

Streszczenie: Propagandowy artykuł informujący o trwającym procesie Adama Czekalskiego za wysłanie 70 artykułów do, określonego mianem faszystowskiego, dziennika Narodowiec. Podstawą oskarżenia było lżenie z Polski Ludowej i szkalowanie jej władz naczelnych. Władze bezpieczeństwa ukróciły ten proceder znajdując w domu Adama maszynopisy. Ponadto, autor artykułu wspomina przedwojenną powieść "Łuny nad Hiszpanią" w której Adam miał wychwalać faszystowski zamach gen. Franco przeciw rządowi republikańskiemu w Hiszpanii.

Komentarz: Artykuł propagandowy. Adam faktycznie wysyłał artykuły do "Narodowca", ale opisywał w nich m.in. sytuację w ówczesnej Polsce i realia polskiego więziennictwa. W procesie tym został skazany na dożywocie, ale odsiedział ponad sześć. Kulisy aresztowania i zakończenia tej sprawy podał "Narodowiec" 17 kwietnia 1957.


Tytuł: Żywy świadek zbrodni sądownictwa stalinowskiego
Publikacja: Narodowiec, 17 kwietnia 1957

Streszczenie: Na wstępie autor artykułu (podpisano Wydawnictwo i Redakcja "Narodowca") wspomina publikację Adama z dnia poprzedniego, w której stwierdzono, że "sądownictwo stalinowskie było jednym wielkim gwałtem, w którym chodziło tylko o zniszczenie przeciwnika politycznego". Autor tego artykułu wymienia dwa rodzaje procesów, wytaczanych przez reżim stalinowski: procesy pokazowe z fałszywymi świadkami i spreparowanymi przez UB dowodami, w wyniku których rozstrzelano tysiące patriotów. Drugi typ procesów, to sądy odbywane po cichu w więzieniach bez prokuratora, świadków czy obrońcy. Skazany był torturowany, oświadczano mu jego winę i skazywany na dożywocie lub karę śmierci, po czym w tym drugim przypadku, wykonywano również pokryjomu wyrok.

1 2 3 4

Powrót do działu Prasa