Polska Zachodnia

Polska Zachodnia, nr 36-37 (109-110) Poznań, 7-14 września 1947
Handel Szczecina z Polską w XIII i XIV wieku - artykuł poświęcony stosunkom kulturalno-politycznym i handlowym Szczecina w najżywszym okresie, czyli w XIII i XIV wieku. Do roku 1345 miasto to cieszyło się dużą samodzielnością. Od tego okresu, panujący Książe Barnim Wielki zaczął ograniczać i łamać władzę miasta. Konflikt między Barninrm a ówczesnymi rajcami i collegium miejskim złożonym przeważnie z Niemców powstał na tle narodowościowym. Książe popierał ludność słowiańską i siłą łamał wszelkie przeciwności, jakie stawiali mu Niemcy chcący zachować swój prymat.
Ówczesny rozkwit miasto zawdzięczało handlowi na lądzie i na morzu. Istotną rolę w rozwoju handlu miało bezpieczeństwo na polskich drogach i częste blokowanie przez Duńczyków portu w Gdańsku i egoistyczna postawa Krzyżaków wobec niego. Miasto, ówczesne księstwo lenne należące do Polski, rozwijało się dzięki napływowi ludności z Niemiec a także Słowian. Rozwój stosunków handlowych Polski ze Szczecinem był negatywnie postrzegany przez Brandenburgie i Krzyżaków, co związane było z utrudnianiem komunikacji i zamieszkami z pierwszymi oraz z utrudnieniami stosunków gospodarczymi i nasilającymi się napadami na kupców ze strony tych drugich. Skutkiem tych działań było ograniczenie swobodnej wymiany towarów między Polską i Pomorzem i w końcu wojna z Brandenburgią w 1412 roku. Dalsze działania zawistnych sąsiadów doprowadziły do zagrabienia tych polskich ziem, które zostały odebrane dopiero po drugiej wojnie światowej.


1 2 3 4

Powrót do artykułów Adama

Powrót do działu Publikacje